Meziknihovní výpůjční služby

MVS pro knihovny

 

Meziknihovní výpůjční službu pro zapůjčení dokumentů z Knihovny románských studií i jiných oborových knihoven FF UK zajišťuje Knihovna Jana Palacha.

Žádanky MVS jsou přijímány pouze prostřednictvím e-mailové pošty na adrese mvs@ff.cuni.cz
V rámci MVS je možné zapůjčit dokumenty určené k absenčnímu půjčování .

Z absenčních i prezenčních výpůjček je možné požádat o kopii vybrané části dokumentu v rozsahu do 20 stran. Publikace zapůjčené v rámci MVS jsou určeny výhradně k prezenčnímu studiu v knihovně, která o MVS požádala.

 Kvalifikační práce není možné v rámci MVS zapůjčit.

 

V každé elektronické objednávce je nutno o dokumentu uvádět základní bibliografické údaje stanovené Vyhláškou č. 88/2002 Sb., § 2 :
Při objednávce knih:
autor, název, místo vydání, nakladatel, rok vydání, ISBN/ ISMN
Při objednávce článků z časopisů nebo kapitol z knih:
autor a název článku, název časopisu nebo knihy, rok vydání, ročník, číslo, strany, ISSN nebo ISBN

 

MVS a MMVS pro čtenáře

 

Knihovna FF UK zprostředkuje registrovanému uživateli dokument (knihu) z jiné (mimopražské) knihovny ČR v rámci Meziknihovní výpůjční služby bezplatně. Reprografické služby jsou zpoplatněny. Doba potřebná k zajištění dokumentů z knihoven v ČR je 2 – 4 týdny.

Pokud se žádaný dokument nenachází na území ČR, je možné jej za poplatek (dle ceníku NK ČR) vyžádat ze zahraničí prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Doba potřebná k zajištění dokumentů z knihoven ze zahraničí 4 – 6 týdnů.

Všechny dokumenty zapůjčené z jiných knihoven jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu ve studovně.

Služby MVS a MMVS zajišťuje pro interní uživatele Filozofické fakulty UK Kristýna Rolincová

(tel.: +420 221 619 270, E-mail: kristyna.rolincova@ff.cuni.cz)

Jaké údaje musíte znát pro objednávání dokumentů?

knihy:  autor, název, místo vydání, nakladatel, rok vydání, ISBN/ ISMN

články z časopisů nebo kapitol z knih:   autor a název článku, název časopisu nebo knihy, rok vydání, ročník, číslo, strany od do, ISSN nebo ISBN

 

Poplatky dle ceníku NK ČR:

MVS – zpoplatněny pouze kopie, výše úhrady závisí na sazebníku knihovny, která kopii poskytuje.

MMVS – kniha vydaná v Evropě (kromě Velké Británie): 250,- Kč za knihovní jednotku, kniha vydaná ve Velké Británii a v mimoevropských zemích: 450,- Kč za knihovní jednotku, kopie z fondů zahraničních knihoven: 40,- Kč za každých (i započatých) 5 stran

 

Úvod > Meziknihovní výpůjční služby